Transporty nových exponátů

Přeprava dalších nových exponátů proběhne dne 15.-16.dubna 2013. Převážet se budou Iljušin Il-14FG a XL-29 x-003. Cesta: Praha – Olomouc v noci z pondělí na úterý. Celkem pojedou čtyři nadměrné náklady a 2 doprovodné vozidla dopravce a 3 doprovodné vozidla muzea. Nadměrnou přepravu zajišťuje firma Nosreti a.s.