Zajímavá návštěva

Dne 18.10. navštívil muzeum pan Jan Jaroš – bývalý technik letounu MiG-21F (0714), který je v našem muzeu vystaven. Pomohl o velký kus objasnit historii tohoto stroje. Objasnil dnes už zaniklý nápis na spodní straně letounu u trupového závěsníku, kde bylo napsáno červeným
5cm širokým písmem: Líza. Tento nápis tam napsal jeho kolega technik Josef Houšťava. Na letounu sloužil v Přerově u 1.Leteckého školního pluku
u 2.letky.